Samenstelling Permanente Commissie

Samenstelling van de Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.

Voorzitter

Hans van DuijnHans van Duijn (1950) is Rector Magnificus Emeritus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij bekleedde deze functie van april 2005 tot april 2015. Verder is hij als hoogleraar verbonden aan de TU/e en de Universiteit Utrecht. Hij is lid Raad van Toezicht van de Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter bestuur J.M. Burgers Centrum voor stromingsleer en wetenschappelijk directeur van het UU-TU/e Darcy Centrum.

Hij studeerde Technische Natuurkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven en promoveerde in 1979 in de wiskunde aan de Universiteit Leiden. Hij werkte onder meer aan de Technische Universiteit Delft (TUD) als universitair (hoofd)docent en later als deeltijd hoogleraar in combinatie met een positie bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica te Amsterdam. In 2000 werd hij benoemd tot hoogleraar Toegepaste Analyse aan de TU/e. In 1996 ontving hij de Leermeesterprijs van de TUD en in 1998 de Max Planck Award van de Duitse overheid.

Commissieleden

Alfa/Gamma (2 leden)

Ans van KemenadeAns van Kemenade (1954) is sinds 1999 hoogleraar Engelse taalkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze studeerde Engels en promoveerde in 1987 in de Letteren aan de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar grammaticale variatie en historische veranderingen binnen de West-Germaanse talen, met name het Engels en het Nederlands, en heeft mede aan de wieg gestaan van een aantal dataverzamelingen en infrastructuren op dit terrein. Ze was onderzoeksdirecteur en vice-decaan onderzoek in de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit. Van 2008-2014 was zij lid van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen bij NWO, waar ze verantwoordelijk was voor de portefeuille infrastructuur. Ze is lid van de Aacademia Europaea.

Chantal KemnerChantal Kemner (1964) is hoogleraar Biologische ontwikkelingspsychologie bij de vakgroep Functieleer van de Universiteit Utrecht sinds 2009. Eerder was ze als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen visuele waarneming, de verwerking van informatie in gezichten en sociale ontwikkeling, met name in de babytijd. Chantal Kemner is hoofdonderzoeker van YOUth, een grootschalig onderzoek naar kinderontwikkeling dat een voorloper is op het gebied van FAIR en veilige menselijke data. Ze is ook de wetenschappelijk directeur en hoofdaanvrager van het zwaartekracht Consortium Individual Development (CID). Ze is een VIDI en VICI laureaat.

Medisch/Leven (3 leden)

Roland KanaarRoland Kanaar (1961) is hoogleraar Moleculaire Genetica en hoofd van de afdeling Moleculaire genetica aan het Erasmus Universitair Medisch Centrum. Zijn onderzoek richt zich op de moleculaire mechanismen en biologische en fysiologische relevantie van de DNA-schade respons. Zijn werk integreert interdisciplinaire benaderingen van moleculen tot kankerpatiënten. Zijn onderzoeksgroep maakt gebruik van fundamentele inzichten in de manier waarop de reactie op DNA-schade respons werkt en hoe deze kan worden gemanipuleerd om nieuwe kankerbehandelingen te ontwerpen en te onderzoeken. In 2002 werd hij verkozen tot lid van de European Molecular Biology Organisation (EMBO) en in 2013 werd hij verkozen tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). In 2020 won zijn onderzoeksteam de "Ammodo Science Award for groundbreaking research" in de natuurwetenschappen.

Peter LuijtenPeter R. Luijten (1954) is hoogleraar functionele medische beeldvorming aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht en voorzitter van de divisie Beeld en oncologie. Hij studeerde fysische en theoretische scheikunde in Amsterdam. Na zijn promotie (1984, Amsterdam en San Diego) werd hij onderzoekswetenschapper bij Philips, waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van MRI-systemen. Van 2000 tot 2005 werkte hij in de VS met het opzetten van publiek-private samenwerkingsverbanden met een groot aantal vooraanstaande academische medische centra. In 2007 werd hij benoemd tot Chief Scientific Officer van het Centre for Translational Molecular Medicine, een functie die hij samen met zijn academische benoeming aan de Universiteit van Utrecht bekleedde. Hij was lid van de raad van bestuur van de International Society of Magnetic Resonance in Medicine en ontving in 2002 de European Magnetic Resonance Award.

Annemarie van WezelAnnemarie van Wezel (1968) is hoogleraar Milieu-ecologie aan de Universiteit van Amsterdam en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica (IBED). Van Wezel doet onderzoek naar milieukwaliteit en risicobeoordeling van synthetische stoffen, en manieren om deze risico’s te voorkomen. Zij heeft bijzondere interesse in de doorvertaling van wetenschap naar beleid en maatschappij. Van Wezel is ook lid van de Gezondheidsraad en het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB).

Bèta/Techniek (2 leden)

Frank LindeFrank Linde (1958) is hoogleraar experimentele hoge-energiefysica – elementaire deeltjesfysica – aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft gewerkt aan experimenten bij de grote deeltjesversnellers zoals LEP (Z- en W-deeltjes) en de LHC (ontdekking Higgs deeltje) van het CERN bij Genève. Van 2004-2014 was hij directeur van het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica (Nikhef). In 2015-2016 was hij voorzitter van APPEC (Astroparticle Physics European Consortium). Sinds 2017 leidt hij onderzoek naar zwaartekrachtgolven bij Nikhef. Linde heeft uitgebreide praktische en bestuurlijke ervaring met grote wetenschappelijke infrastructuren..

Ewine van DishoeckEwine van Dishoeck (1955) is hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden. Haar specialisatie is de moleculaire astrofysica, met name de chemische processen die plaatsvinden in wolken waarin nieuwe sterren en planeten geboren worden. Zij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van verschillende grote telescopen in de ruimte en op aarde. Van Dishoeck was voorzitter van de KNAW-commissie grote infrastructuur (2016 rapport). Daarnaast is zij lid van de KNAW en buitenlands lid van de Amerikaanse, Duitse, Noorse en Russische academies van wetenschappen. Van Dishoeck ontving de NWO-Spinozapremie, de Prijs Akademiehoogleraren en de 2018 Kavli Prize for Astrophysics.

Technische en toegepaste wetenschappen (1 lid)

Gerard BeenkerGerard Beenker (1954) was tot juni 2014 wetenschappelijk directeur van NXP Semiconductors. Tot april 2018 was hij vervolgens verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) als adviseur voor strategische partnerschappen op het gebied van de ontwikkeling van Hightech-systemen. Sindsdien is hij met pensioen. Beenker is actief geweest in verschillende commissies en besturen: hij was onder meer de roadmaptrekker voor Components and Circuits in de topsector High Tech (HTSM), lid van de technologie- en innovatiecommissie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad van KWR en lid van de bestuursraad van STW.

Data wetenschappen (2 leden)

Franciska de JongFranciska de Jong is sinds september 2015 hoogleraar e-Research voor de Humanities aan de Universiteit Utrecht en directeur van CLARIN ERIC, de Europese onderzoeksinfrastructuur voor taaldata. Tevens is zij als hoogleraar taaltechnologie verbonden aan de Universiteit Twente en directeur van de Erasmus Studio van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op zoektechnologie, text mining, de ontsluiting van collecties van cultureel erfgoed, met name gesproken audioarchieven en interviewcollecties, en e-research in het algemeen. Ze was lid van het Algemeen Bestuur van NWO (2008-2016) en de Koninklijke Bibliotheek (2009-2019). Op dit moment is ze onder meer lid van het bestuur het Netherlands eScience Center en van de Executive Board van ERIC Forum.

David GroepDavid Groep (1973) is groepsleider van het programma Physics Data Processing (PDP) on advanced computing bij Nikhef en bijzonder hoogleraar e-Infrastructuur aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoeksinteresses omvatten vertrouwen, identiteit en beveiliging voor ICT-infrastructuren met meerdere domeinen, samenwerkingsmodellen voor authenticatie en autorisatie, en schaalgedrag van resource-gebalanceerde operationele e-infrastructuren, waaronder netwerken, opslag en computersystemen - en hoe data-intensief onderzoek op een effectieve manier gebruikt kan worden. David Groep is voorzitter van EUGridPMA en was de oprichter van de Interoperable Global Trust Federation IGTF in oktober 2005. Hij is bestuurslid van de Nationale e-Infrastructuur. Hij leidt de beleids- en best practice-harmonisatieactiviteiten in de AARC-gemeenschap en AEGIS, is lid van de stuurgroep voor de WISE Information Security for E-infrastructures-samenwerking en neemt deel aan de EOSC AAI Trust and Identity en AAI design and trust and AAI-ontwikkelingen in European Research Infrastructures, waar hij de operationele veiligheid en vertrouwensactiviteiten in het European Open Science Cloud coördineert. Hij is gepromoveerd in experimentele kernfysica aan de Universiteit van Utrecht.