ESFRI

Het Europese Strategy forum on Research Infrastructure (ESFRI) brengt onderzoeksfaciliteiten van pan-Europees belang in kaart op alle wetenschappelijke vakgebieden die aansluiten bij de langetermijn-behoeften van de Europese onderzoeksgemeenschap. De publicatie van regelmatig herziene ESFRI Roadmaps (de eerste roadmap werd gepubliceerd in 2006) biedt de Raad van de Europese Unie een coherente en strategische visie. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat Europa beschikt over hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten die toegankelijk zijn voor alle toponderzoekers, zodat de wetenschappelijke wereld zijn potentieel optimaal kan benutten.

ESFRIOver het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren
ESFRI, het Europees Strategieforum voor onderzoeksinfrastructuren, werd in 2002 opgericht in opdracht van de Europese Raad. ESFRI is een strategisch instrument om de wetenschappelijke integratie van Europa te ontwikkelen en zijn internationale bereik te versterken. De concurrerende en open toegang tot onderzoeksinfrastructuren van hoge kwaliteit ondersteunt en vergelijkt de kwaliteit van de activiteiten van Europese wetenschappers, en trekt de beste onderzoekers van over de hele wereld aan.

De missie van ESFRI is het ondersteunen van een coherente en strategiegestuurde benadering van beleidsvorming over onderzoeksinfrastructuren in Europa, en het faciliteren van multilaterale initiatieven die leiden tot een beter gebruik en ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuren, op EU- en internationaal niveau.
De ESFRI-routekaart identificeert nieuwe onderzoeksinfrastructuren (RI) van pan-Europees belang die beantwoorden aan de langetermijnbehoeften van de Europese onderzoeksgemeenschappen en die alle wetenschappelijke gebieden bestrijken, ongeacht de mogelijke locatie.

Meer informatie over ESFRI vindt u op https://www.esfri.eu/