Aanmelden GWI en actuele Ideeënlijst

Op basis van de resultaten van de landschapsanalyse in 2020 heeft de PC-GWI het Landschap GWI geactualiseerd. Op het Landschap GWI 2020 staan GWI die voldoen aan bovengenoemde definitie en die reeds geïmplementeerd zijn of (naar verwachting) op korte termijn een concrete implementatiedatum hebben. Als annex bij het Landschap GWI 2020 is een Ideeënlijst opgenomen. De Ideeënlijst omvat GWI in een pril stadium van ontwikkeling en zonder concrete implementatiedatum. Het Landschap GWI 2020 en de bijbehorende annex zijn dynamische producten en zullen met enige regelmaat worden geactualiseerd. Wanneer een Idee geïmplementeerd wordt, kan de GWI opgenomen worden op het Landschap GWI. Op deze Ideeënlijst staan:

National eHealth Living Lab (NeLL)
EnergyLabNL
Netherlands centre for the clinical advancement of stem cell and gene therapies (NECST)
Nationaal Cohort Consortium (NCC)
Dutch Ocean Technology Centre (DOTC)
X-ray National Lightsource (XNL)
The Netherlands Center for Functional Glycoscience (Glycoenable-NL)
Netherlands Institute for Responsible Research Practices (NIRRP)
Wind Energy Innovation and Demonstration Laboratory (WInDLab)
Hearing Research

GWI's kunnen nog steeds worden aangemeld. U kunt daarvoor gebruik maken van onderstaand formulier.
Het formulier op deze pagina kan alleen worden ingediend door besturen en hoofden van onderzoeksinstellingen die al door de commissie zijn benaderd. Het formulier moet in het Engels worden ingevuld.

 • Formulier aanmelden GWI

  Dit formulier is bedoeld om te inventariseren welke grootschalige wetenschappelijke infrastructuur beschikbaar is voor onderzoek.

  De informatie die via deze vragenlijst wordt verzameld, zal worden gebruikt als inventarisatie van het landschap van grootschalige wetenschappelijke infrastructuren voor Nederlandse onderzoekers bij te werken.

  De inventarisatie heeft alleen betrekking op infrastructuren die voldoen aan de daarvoor gestelde definitie.

  De vragenlijst is gericht op het verzamelen van (bijgewerkte) informatie over:
  1) Bestaande grootschalige wetenschappelijke infrastructuur die al is opgenomen op het landschap
  2) Bestaande grootschalige wetenschappelijke infrastructuur die niet zijn opgenomen op het landschap
  3) Nieuwe initiatieven gericht op de ontwikkeling van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

  Aanmeldformulier