Faciliteit aanmelden

NWO gaat de landschapsinventarisatie van 2016 van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur updaten. De commissie nodigt besturen van openbare onderzoeksinstellingen uit om hun faciliteiten te registreren. Het formulier op deze pagina kan alleen worden ingediend door besturen en hoofden van onderzoeksinstellingen die al door de commissie zijn benaderd. Het formulier moet in het Engels worden ingevuld.

 • Formulier inventarisatie

  Dit formulier is bedoeld om te inventariseren welke grootschalige wetenschappelijke infrastructuur beschikbaar is voor onderzoek.

  De informatie die via deze vragenlijst wordt verzameld, zal worden gebruikt om de inventarisatie in 2016 van het landschap van grootschalige wetenschappelijke infrastructuren voor Nederlandse onderzoekers bij te werken.
  De inventarisatie heeft alleen betrekking op infrastructuren die voldoen aan de daarvoor gestelde definitie.

  De vragenlijst is gericht op het verzamelen van (bijgewerkte) informatie over:
  1) Bestaande grootschalige wetenschappelijke infrastructuur die al is opgenomen op het landschap 2016 of de Nationale Roadmap grootschalige wetenschappelijke infrastructuur 2016
  2) Bestaande grootschalige wetenschappelijke infrastructuur die niet zijn opgenomen op het landschap 2016
  3) Nieuwe initiatieven gericht op de ontwikkeling van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur

  Aanmeldformulier