FAQ

9. Wat is de rol van NWO bij grote onderzoeksfaciliteiten?

Binnen veel wetenschappelijke disciplines zijn grootschalige onderzoeksfaciliteiten onmisbaar. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om telescopen, ICT-faciliteiten en onderzoekscollecties. Een goede onderzoeksinfrastructuur draagt bij aan de aantrekkingskracht van Nederland als internationaal wetenschapsland. NWO investeert daarom structureel in hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten. Zo financiert NWO de ontwikkeling en bouw van infrastructuur bij kennisinstellingen zoals universiteiten, nationale ICT-faciliteiten en verzorgt NWO de toegang tot verschillende internationale faciliteiten. Ook onderzoeksfaciliteiten van de NWO-instituten staan ter beschikking van de gehele Nederlandse onderzoeksgemeenschap en onderzoekers uit het buitenland. NWO levert verder een bijdrage aan de nationale strategievorming rond grootschalige onderzoeksfaciliteiten via de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur.