FAQ

6. Hoe is commissie aan de informatie op deze website gekomen?

Eind 2015 heeft de Commissie via besturen en directies van kennisinstellingen geïnventariseerd welke grootschalige infrastructuren reeds aanwezig zijn en welke investeringsplannen bestaan voor de komende vijf jaren.
Hierbij zijn universiteiten, wetenschappelijke instituten, toegepaste kennisinstellingen (TO2) en Rijksinstituten (o.a. KNMI) benaderd. In totaal was voor 158 faciliteiten informatie aangeleverd.

Eind 2019 is er een nieuwe inventarisatie oproep gedaan en hierop zijn veel reacties gekomen. De website is per 1/1/2021 met het nieuwe landschap ge├╝pdatet.