FAQ

4. Wat zijn grootschalige onderzoeksfaciliteiten?

Er bestaan veel verschillende soorten grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Het kan gaan om zeer gespecialiseerde (kostbare) apparatuur; apparaten zoals deeltjesversnellers, grote telescopen of hoge veldmagneten. Het kan ook gaan om zogenoemde 'virtuele' faciliteiten, zoals omvangrijke databanken of wetenschappelijke computernetwerken. Ook onderzoekscollecties, bijvoorbeeld een verzameling bodemmonsters of een universitaire boekencollectie, tellen als grootschalige onderzoeksfaciliteit. Alle faciliteiten die op deze website staan voldoen aan de formeel vastgestelde definitie.