FAQ

1. Waartoe dient deze website?

Deze website weerspiegelt de landschapsanalyse van grootschalige onderzoekinfrastructuur in Nederland die de Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur heeft uitgevoerd. Op de website zijn alle bestaande grootschalige onderzoeksfaciliteiten in Nederland die toegankelijk zijn voor onderzoekers opgenomen. De website biedt in de eerste plaats een actueel en volledig overzicht aan onderzoekers die faciliteiten zoeken om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Daarnaast biedt de Commissie met deze website kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners een hulpmiddel bij het verkennen van samenwerkingsverbanden waarbij gezamenlijk gebruik wordt gemaakt van grootschalige onderzoeksfaciliteiten.